За ABC partner
АВС Partner е фирма с дългогодишен опит в областта на услуги с автокранове на Българския пазар. Предлага услуги с автокранове с товароподемност от 12 до 100 тона. Доказан лидер в бранша, фирмата обхваща Плевен и
региона – Ловеч, Троян, Габрово, Велико Търново, Козлодуй. Автопарка на фирмата разполага с машини в зависимост от спецификата на работа.Услугите предлагани от специалистите на АВС Partner се изпълняват
прецизно и в срок.
Ние предлагаме качествени услуги, коректност и
партньорство, индивидуален подход към всеки отделен клиент.
През годините фирмата се развива в три основни направления

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Фирмата е вписана в Регистъра на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност с рег. № ПЛ 077Фирма АВС Партнер сключва договори за сервизна дейност и ремонт на повдигателни съоръжения. Както и договори за абонаментното поддържане на повдигателни съоръжения, задължителен съгласно чл. 55, т. 7 от Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения

abc-partner